Nagrania

Realizujemy nagrania lektorskie w wybranych przez Państwa językach. Nagrania odbywają się w  profesjonalnym studiu dźwiękowych z udziałem zawodowych lektorów. Nad przebiegiem prac czuwają  inżynierowie dźwięku dysponujący wieloletnim doświadczeniem. Poszczególne wersje obcojęzyczne czytane są przez lektorów w swoich ojczystych językach (wszyscy lektorzy to tzw. „native-speakerzy”). Po finalnym montażu nagrania wgrywane są  do  audioprzewodników. Zmiany treści nagrań lub ich późniejsze uzupełnienia przeprowadzane są w studiu dźwiękowym. Wgrania nowych treści do audioprzewodnikjów nasi pracownicy dokonują na terenie muzeum, co zapewnia ciągłą możliwość wykorzystania urządzeń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji nagrań. Wspólnie z firmą Soundgarden zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dźwiękowych na terenie Europy. Naszymi stałymi współpracownikami są krakowscy aktorzy teatralni i filmowi. Współpracujemy również z zawodowymi lektorami w Niemczech. Bardzo wysoko oceniamy współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie, dla którego firma Soundgarden Audioguidance zrealizowała 40 nagrań (łączna długość: 2.400 minut).  Ponad piętnaście godzin nagrań w różnych językach firma Soundgarden Audioguidance wykonała  na potrzeby Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu.

Dysponujemy sprawdzonymi zespołami lektorskimi w językach:

  • polskim
  • angielskim
  • niemiecki
  • francuskim
  • włoskim
  • hiszpańskim
  • portugalskim
  • rosyjskim
  • węgierskim

Realizujemy nagrania w praktycznie wszelkich językach na potrzeby renomowanych palcówek muzealnych w Europie.